Wydawca

Informator Handlowy ZAOPATRZENIOWIEC
20-722 Lublin, ul. Roztocze 5/5
tel. 81 5350 940, fax 81 5350 969

Redakcja

Jerzy Liniewicz – redaktor prowadzący
Aldona Mazurkiewicz
Dariusz Marciniak

tel. 81 5350 981, informator@ihz.pl

Reklama

Jarosław Flak, tel. 81 5350 951
Beata Góra, tel. 81 5350 955
Magdalena Stasiak, tel. 81 5350 956
Ewa Szymańska, tel. 81 5350 954

informator@ihz.pl